•  Góp phần giữ vững an ninh nông thôn Góp phần giữ vững an ninh nông thôn

     (HNM) - Theo đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn TP Hà Nội”, đến năm 2020, lực lượng công an chính quy sẽ được bố trí về 100% xã, thị trấn. Việc chính quy hóa lực lượng này nhằm góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực nông thôn Hà Nội.

  •  Ông Nhâm “người tốt, việc tốt” Ông Nhâm “người tốt, việc tốt”

     (HNM) - Nhận trọng trách Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sau 3 năm làm Trưởng ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, ông Phan Văn Nhâm đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh