Nhà đất

  • Nhà ống Nhà ống

    (HNM) - Nhà ống truyền thống, xuất hiện cách nay hơn trăm năm trong khu Ba sáu phố phường, có người Tây gọi “maison de tunnel” - chứ không phải “maison de tube”. “Nhà đường hầm” hay “nhà ống”, thôi thì cũng bí cả.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích