• CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tòa án Canada cho tại ngoại CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tòa án Canada cho tại ngoại

    Giám đốc tài chính đồng thời là Phó Chủ tịch của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu đã được tòa án Canada cho phép tại ngoại, 10 ngày sau khi bà bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Mỹ.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /