Đối ngoại

  • Dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba Dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba  

    Sự kiện lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9-1973) là một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời là một biểu tượng của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Liên kết hữu ích