Phóng sự

  • Cô Tô xanh… (tiếp theo và hết) Cô Tô xanh… (tiếp theo và hết)

    (HNM) - Chạy xuyên thị trấn Cô Tô bắt gặp những tên đường mang tên Nguyễn Công Trứ, Ký Con..., gợi nhắc chiều dài lịch sử huyện đảo, chiều sâu tinh thần giữ đảo, bám biển nơi này...

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /