Doanh nghiệp

  • Xây dựng thương hiệu quốc tế hàng đầu khu vực Xây dựng thương hiệu quốc tế hàng đầu khu vực

    Sau khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu thống nhất thông qua định hướng phát triển xây dựng Hapro trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu khu vực. 

  •  Sự hợp tác hiệu quả Sự hợp tác hiệu quả

     (HNM) - Trong tháng 6-2018, Công ty AAPICO Hitech (Thái Lan) và Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast (Việt Nam) - thành viên Tập đoàn Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ thành lập nhà máy liên doanh dập và hàn các chi tiết thân vỏ xe. Cũng trong tháng 6, Tập đoàn Vingroup đã triển khai kế hoạch sản xuất điện thoại thông minh - Vsmart.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh