Doanh nghiệp

  • Hoàn thành 60 ngày đêm sửa chữa FSO Chí Linh Hoàn thành 60 ngày đêm sửa chữa FSO Chí Linh

    Ngày 13-9, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Lễ tổng kết thi đua 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch thi công giai đoạn I sửa chữa FSO Chí Linh bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn cho chủ tàu Vietsovpetro (VSP).

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /