Doanh nghiệp

  • Đưa VNPT trở thành trung tâm số của khu vực Đưa VNPT trở thành trung tâm số của khu vực

    (HNM) - Với mục tiêu chiến lược là trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và trở thành Trung tâm Giao dịch số (Digital Hub) tại khu vực, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thành lập Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT). Đây là trụ cột thứ 5 của VNPT bên cạnh các chủ lực về hạ tầng, dịch vụ truyền thông, kinh doanh và sản xuất thiết bị. VNPT-IT sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó trước tiên là định vị vị trí của VNPT trên bản đồ công nghệ thông tin.  

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh