Tin quận, huyện

  • Thạch Thất xứng danh huyện Anh hùng Thạch Thất xứng danh huyện Anh hùng

    (HNM) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu và đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng trên mọi lĩnh vực.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /