Tin quận, huyện

  • Huyện Thanh Oai: Rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri Huyện Thanh Oai: Rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri

    (HNMO) - Ngày 19-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại huyện Thanh Oai.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh