Tin quận, huyện

  • Quận ủy Ba Đình chú trọng phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực Quận ủy Ba Đình chú trọng phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực

    (HNMO) - Ngày 24-5, Quận ủy Ba Đình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 24-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  • Nông thôn mới kiểu mẫu - một mô hình mới Nông thôn mới kiểu mẫu - một mô hình mới

    (HNM) - Đan Phượng là địa phương đầu tiên của TP Hà Nội được công nhận là huyện nông thôn mới. Trên nền tảng kết quả đạt được, huyện đang tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là mô hình mới, triển khai ở một số tỉnh, thành phố của cả nước. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh