Tin quận, huyện

  • Hà Nội: Cưỡng chế 3 dự án chiếm đất nông nghiệp Hà Nội: Cưỡng chế 3 dự án chiếm đất nông nghiệp

    (HNMO) - Ngày 10-5, UBND xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các dự án chiếm đất nông nghiệp của các ông Nguyễn Bá Giản, Nguyễn Bá Kiên và bà Lê Thị Phi Nga.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh