Tin quận, huyện

  • Ba Vì hướng tới phát triển toàn diện Ba Vì hướng tới phát triển toàn diện

    (HNM) - Được sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (năm 2008), huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh