Tin quận, huyện

  • Bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội Bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội

     (HNM) - Phường Văn Quán được thành lập ngày 19-5-2008, trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ theo Nghị định 23/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ). Với truyền thống đoàn kết, chủ động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay phường Văn Quán đã có bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh