Đối thoại Chủ nhật

  • Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm

    (HNM) - Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Đảng bộ TP Hà Nội luôn đặt trọng tâm là siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm.

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích