Nông sản sạch

  • Thịt lợn sinh học A-Z Thịt lợn sinh học A-Z

    Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai hiện có 450 con lợn nái, khoảng 1.500 con lợn thương phẩm; sản lượng hằng năm đạt từ 800 đến 1.000 tấn thịt lợn hơi.

  • Tăng cường liên kết sản xuất nông sản an toàn Tăng cường liên kết sản xuất nông sản an toàn

    Những năm qua, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) đặc biệt chú trọng. 

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh