RSS của Hànộimới

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.
Các kênh Rss do Hànộimới cung cấp
  • Chặn kẽ hở, không để “luồn sâu, leo cao”

    (HNM) - 1. Đánh giá về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, bên cạnh kết quả tích cực chủ đạo, mang tính then chốt, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" (Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018) đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn hạn chế. 

Đối thoại chủ nhật