RSS của Hànộimới

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.
Các kênh Rss do Hànộimới cung cấp
Bản tin phát thanh
  • Kỷ luật và tu dưỡng, rèn luyện

    (HNM) - Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TƯ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này gồm 5 chương, 37 điều, nhiều hơn 1 điều so với Quy định số 181-QĐ/TƯ ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI và thay thế cho Quy định số 181-QĐ/TƯ.

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích