Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của ban quản trị nhà chung cư

Bạn đọc | 08:03 Thứ Bảy ngày 12/05/2018
(HNM) - Đề nghị Tòa soạn báo cho biết, thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của ban quản trị nhà chung cư được pháp luật quy định thế nào?
Lưu Bảo Quân (quận Cầu Giấy)

Trả lời:

- Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15-2-2016 của Bộ Xây dựng), quy định thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của ban quản trị nhà chung cư như sau:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm trường hợp bầu ban quản trị lần đầu; bầu ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, thay thế; bầu ban quản trị mới khi tách, nhập ban quản trị hoặc bầu thay thế trưởng ban, phó ban quản trị nhà chung cư), ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại UBND cấp quận nơi có nhà chung cư.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp quận có trách nhiệm kiểm tra và ban hành quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư; trường hợp UBND cấp quận đã ban hành quyết định công nhận ban quản trị thì phải thu hồi quyết định này trước khi giao quyết định công nhận mới cho ban quản trị nhà chung cư.

3. Nội dung quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư bao gồm: a) Tên ban quản trị và mô hình hoạt động của ban quản trị; b) Số lượng thành viên ban quản trị; c) Họ, tên và chức danh trưởng ban, phó ban quản trị; d) Nhiệm kỳ hoạt động của ban quản trị; đ) Trách nhiệm thi hành quyết định của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Sau khi có quyết định công nhận ban quản trị của UBND cấp quận, ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của ban quản trị; trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu (tên ban quản trị nhà chung cư khắc trên con dấu phải trùng với tên ban quản trị đã được UBND cấp quận công nhận), trừ trường hợp ban quản trị đã có con dấu và có tài khoản được lập theo quy định.

5. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được UBND cấp quận công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này.

Đối với ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu đã có con dấu, có tài khoản được lập theo quy định mà không thuộc trường hợp đổi tên ban quản trị thì phải có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng nơi đã mở tài khoản kèm theo bản sao có chứng thực quyết định công nhận ban quản trị để thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng theo quy định. 
Ban Bạn đọc
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo