Quy định mới về thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng

Nhà đất | 10:30 Thứ Tư ngày 20/06/2018
Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12-6-2018.

Thông tư này quy định chi tiết Điều 15 và Điều 79 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP (ngày 27-11-2017) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Theo đó, ngoài phạt tiền những trường hợp vi phạm sau sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng quy định tại khoản 10 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP với thời gian cụ thể là:

- Từ 3 tháng đến 6 tháng khi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 9 Điều 15 Nghị định 139.

- Từ 6 tháng đến 9 tháng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 139.

- Từ 9 tháng đến 12 tháng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 139.

Trong thời hạn bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng cá nhân, tổ chức vi phạm không được tổ chức thi công xây dựng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng, người có thẩm quyền ra quyết định phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng. 
Theo Tin tức
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo