Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Chính trị | 08:58 Chủ Nhật ngày 05/11/2017
(HNMO) - Sáng 5-11, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mở đầu Lễ kỷ niệm.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh… Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc và khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) là ngày lễ lớn và là sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 của đất nước ta với nhiều hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh; đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ thành phố Hà Nội; các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô...

Các biểu dự Lễ kỷ niệm


Trong diễn văn mở đầu Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới".

Riêng đối với Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. 

"Rõ ràng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết về tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ to lớn, hết sức quý báu dành cho nhân dân Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Thành tựu mà nước ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song, với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Chúng ta cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm tiếp tục làm sáng tỏ những quy luật, nguyên lý phát triển, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà các Đại hội, nhất là Đại hội XII gần đây của Đảng đã chỉ ra" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, Việt Nam kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước ta đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Đảng đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều Nghị quyết quan trọng. Chính phủ đang hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Quốc hội đang có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. Nhiều quyết sách và hành động cụ thể của Đảng, Nhà nước, Chính phủ gần đây được được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa...

"Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga  thay mặt những người Việt Nam đã học tập, nghiên cứu và công tác tại Liên bang Xô Viết đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam; sự giúp đỡ hết lòng và bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Nhờ đó, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp nhận được khối lượng lớn tri thức tiên tiến và kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hoá giáo dục, văn học nghệ thuật đến an ninh quốc phòng...

Điều đáng mừng và cũng là niềm tự hào là trong số hàng ngàn, hàng vạn người Việt Nam được tiếp nhận tri thức và tình cảm ấy, có nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của đất nước; hàng trăm giáo sư, tiến sĩ đã và đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các ngành khoa học mũi nhọn của quốc gia.

"Mỗi chúng tôi luôn khắc ghi trong ký ức đời mình những tình cảm sâu nặng với các cô giáo, thầy giáo Liên Xô đã coi chúng tôi như những người con, người cháu, người em thân thiết trong gia đình, nhường cơm sẻ áo, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, làm tất cả những gì có thể vì học sinh Việt Nam thân yêu" - đồng chí Nguyễn Hồng Vinh xúc động cho biết.

Cuối Lễ kỷ niệm, đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam bày tỏ: "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc cách mạng vĩ đại, được ôn lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và cũng là dịp để chúng tôi bày tỏ lòng thành kính, một lòng tri ân tới Đảng quang vinh, tới Bác Hồ kính yêu và lớp lớp thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh tính mạng, sức lực và trí tuệ vì độc lập, tự do cho dân tộc".
 

Đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thụ hưởng những giá trị to lớn của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc cho biết, thế hệ trẻ hôm nay luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao của mình. Đó là phải sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ và cả dân tộc Việt Nam.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
(HNM) - Chương trình nghệ thuật “10 ngày rung chuyển thế giới” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 tối 4-11. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành cùng tham dự chương trình.  
Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo