Hà Nội có nhiều cách làm sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chính trị | 18:19 Thứ Tư ngày 22/11/2017
(HNMO) - Ngày 22-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, Nghị quyết của Đảng về chiến lược cán bộ, đặc biệt đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, kết luận của TƯ trong giai đoạn đặc thù hợp nhất giữa Hà Nội và Hà Tây, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, giúp Hà Nội phát triển và ổn định như hiện nay.

"Đây là giai đoạn có nhiều khó khăn nhất trong việc tích hợp các nội dung của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thành phố đã chủ động sắp xếp, tích hợp và ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị quy chế, quy định, quyết định tổ chức thực hiện thống nhất, tạo sự đồng thuận, ổn định chung cho thành phố" - Đồng chí Phạm Minh Chính nhận định.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận nhiều tham luận của đại biểu tại hội nghị rất sát với thực tế; trong đó có tham luận về công tác đánh giá cán bộ, kinh nghiệm từ công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ..., qua đó các địa phương rút ra được kinh nghiệm, bài học quý trong triển khai nhiệm vụ giai đoạn mới.

Sẽ tăng cường phân cấp cho Hà Nội về công tác cán bộ

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, đánh giá cán bộ là một trong những khâu hết sức quan trọng, bởi có đánh giá chính xác thì mới bố trí, sử dụng chính xác. Tuy nhiên, hiện nay, đánh giá chủ yếu theo định tính, chưa theo định lượng.

Từ thực tế cho thấy, Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thành phố đã lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm; ban hành các quy định về đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời tháo gỡ bất cập về công tác cán bộ. Từ đó, Hà Nội đã đạt những kết quả ban đầu đáng trân trọng trong thực hiện Nghị quyết số 39; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ… Đến nay, đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đều trưởng thành, lớn mạnh, công tác cán bộ đi vào nền nếp. Tới đây, Trung ương sẽ tăng cường phân cấp cho Hà Nội về công tác cán bộ để thành phố chủ động, chịu trách nhiệm, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cán bộ của thành phố, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, thành phố cần bám sát Kết luận số 22 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39, nhất là Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua. Hà Nội cần sớm tổng kết một số mô hình mới, có tính chất sáng tạo, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với điều kiện mới, đó là từ nhà nước chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; có tư duy hội nhập sâu rộng với quốc tế, trong đó chú trọng việc thành thạo ngoại ngữ, tin học; nhanh nhẹn, sáng tạo. Thành phố cũng cần quan tâm không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp trong công tác cán bộ...
Nhóm PV HNMO
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo