Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Tập trung vào 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Chính trị | 09:13 Thứ Hai ngày 04/12/2017
(HNMO) - Sáng 4-12, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định, năm qua, HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động: quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn.

Cụ thể, HĐND thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành Nghị quyết, đồng thời đôn đốc kiểm tra, giám sát, tái giám sát. 

Tổ chức có hiệu quả các kỳ họp HĐND thành phố; Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, hoạt động chất vấn, thảo luận, giải trình trên nghị trường; Nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã và đã kiến nghị nhiều biện pháp quan trọng để Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá và các vấn đề dân sinh bức xúc, được dư luận và cử tri đánh giá cao…

Các đại biểu HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND thành phố đối với cử tri và nhân dân Thủ đô.
 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Viết Thành

Tại kỳ họp HĐND thành phố lần này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung:

Thứ nhất, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn những năm trước.

Thứ hai, cần tập trung nghiên cứu và trao đổi xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân và việc thực hiện các nhiệm vụ cho cả giai đoạn đến năm 2020, trong đó có kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020; kế hoạch đầu tư công, dự án trọng điểm. Trong quá trình nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và chất vấn, các đại biểu HĐND tiếp tục lưu ý đến các tác động đối với những các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri và đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để các quyết sách được HĐND thành phố thông qua sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế - xã hội và đáp ứng được mong mỏi của cử tri.

Thứ ba, cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tập trung vào 3 khâu đột phá là mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu khoá XVI của Đảng bộ thành phố và lưu ý các giải pháp đề ra cần phải có những cơ chế để thực hiện cho bằng được.

Thứ tư, năm 2018 là chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Trong 2 năm qua, thành phố đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên nền kết quả đó, năm 2018, thành phố cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến 2020. Theo đó, thành phố phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội trong năm 2018.

Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm và gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh từ cơ sở.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; đồng hành cùng với doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các quy trình cấp độ 3, cấp độ 4 và ở giai đoạn này phải có sự tham gia đông đảo, trực tiếp của người dân; thực hiện tốt hơn nữa việc phân cấp cho cơ sở.

Thứ năm, phát huy những kết quả đạt được, tại phiên họp này, HĐND thành phố và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành để giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả hơn.

Ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố và các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo và điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo