Tập trung đưa nghị quyết của HĐND thành phố vào cuộc sống

Chính trị | 18:06 Thứ Tư ngày 06/12/2017
(HNMO) -  Chiều 6-12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khoá XV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, đổi mới, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp.
 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trong phiên khai mạc, HĐND thành phố đã thảo luận và quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2018 với tinh thần đổi mới, thông qua 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ rất quan trọng như: chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ của các cơ quan đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt việc phân cấp cho cơ sở gắn với việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cũng tại kỳ họp này, với sự đổi mới trong công tác điều hành, sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc của UBND thành phố và các ban của HĐND, với quyết tâm cao, HĐND thành phố đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh của thành phố.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Độ do chuyển công tác; miễn nhiệm một ủy viên UBND thành phố do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung 4 ủy viên UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã dành một ngày chất vấn và ngay sau kỳ họp này, HĐND sẽ có nghị quyết chuyên đề riêng về vấn đề chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau kỳ họp, các đại biểu, các tổ đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp các cơ quan nhà nước điều hành hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động gần dân, sát dân, sâu sát với cơ sở nhiều hơn, thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri hiệu quả hơn.

Người đứng đầu HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch triển khai các nghị quyết của HĐND, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, đề cao trách nhiệm trước dân trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.
Triệu Hoa - Ảnh: Bùi Việt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo