TP Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù

Chính trị | 17:29 Thứ Năm ngày 07/12/2017
(HNMO) - Chiều nay (7-12), sau 4 ngày làm việc, kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc.

100% đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù.

Kỳ họp lần này HĐND thành phố đã thông qua hơn 30 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố năm 2017 từ nguồn ngân sách thành phố; Nghị quyết về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; Nghị quyết về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố…

Đặc biệt, tại kỳ họp này, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Nghị quyết giao UBND thành phố khẩn trương xây dựng các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018.

Nghị quyết còn yêu cầu trước tháng 6-2018, UBND thành phố phải trình HĐND thành phố đề án phân cấp, ủy quyền; đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố; sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…

Theo HĐND TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (Nghị quyết 54) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Do đó, việc sớm đưa Nghị quyết 54 vào cuộc sống và thực hiện hiệu quả sẽ góp phần khẳng định vai trò, vị trí của thành phố, tạo điều kiện để thành phố phát huy các nguồn lực, khắc phục các khó khăn thách thức hiện nay, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Tuy nhiên, để đưa Nghị quyết 54 vào cuộc sống thì phải cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành các đề án, nội dung đề xuất cụ thể; đồng thời nêu rõ thời gian thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Chính vì vậy, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh là tiền đề quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54.

Nghị quyết trên của HĐND TP Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.
Nguyễn Lê
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo