Tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chính trị | 06:43 Thứ Tư ngày 03/01/2018
(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 8813/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2017, có hiệu lực từ ngày 1-7-2018. Để bảo đảm triển khai luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND thành phố giao Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Công Thương kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ và bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phạm vi quản lý… Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, báo cáo kết quả về UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo đảm phù hợp với luật.

 
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo