Giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Chính trị | 14:32 Thứ Sáu ngày 11/05/2018
(HNMO) - Ngày 11-5, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP cho đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, các bộ, ban, ngành liên quan.
 

Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản, nét mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài áp dụng cho bản thân, đồng nghiệp, cộng đồng đang cư trú tại Việt Nam.

Sau hội nghị, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội sẽ là kênh giới thiệu về đất nước, con người, tình hình tôn giáo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2018; gồm 9 chương, 68 điều. Trong đó, luật quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm cho các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật…
Khánh Thu
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo