Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương

Chính trị | 06:56 Thứ Năm ngày 12/07/2018
Ngày 11-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Ban Cán sự đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công Thương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Công Thương. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào thành tựu kinh tế chung của cả nước...

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và ý kiến phát biểu của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bộ Công Thương có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Không có nông nghiệp thì xã hội không ổn định, không có thương nghiệp, buôn bán, giao lưu thì đất nước không giàu, không có công nghiệp thì không thể mở mang, không có tri thức, trí tuệ thì không hưng thịnh được. Nông - công - thương - trí là 4 trụ cột của đất nước, một cây cột yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cả quốc gia. Trong 4 trụ cột đó thì Bộ Công Thương quản lý đến 2 trụ cột. Đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự to lớn của Bộ Công Thương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập vừa qua, ngành Công Thương đã liên tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình. Đến nay, công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đóng góp hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách nhà nước.

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn chung của cả nước, ngành Công Thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là Ban Cán sự đảng nhiệm kỳ khóa XI và một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ đã mắc phải những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng đến mức bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên trong ngành. Nhiều tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước được phát hiện và phải tập trung ưu tiên xử lý, khắc phục hậu quả.

Mặc dù vậy, ngành Công Thương đã xốc lại đội ngũ, nỗ lực phấn đấu, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ngành Công Thương đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhiều tìm tòi sáng kiến trong chỉ đạo điều hành.

Tổng Bí thư đề nghị, ngành Công Thương không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, phát huy khí thế mới, quyết tâm mới để tiếp tục phát triển đi lên. Tổng Bí thư lưu ý, ngành Công Thương cần nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương có tính chiến lược của Đảng; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình trong nước và thế giới, để không chệch choạc về đường lối, không bị động bất ngờ, chủ động tham mưu, đề xuất, vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý tốt mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội...

Toàn ngành phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Công Thương theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư mong muốn, ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - đó chính là xây dựng cơ chế chính sách, con người, tổ chức trong sạch vững mạnh, đồng tâm nhất trí, bố trí sử dụng cán bộ đúng đắn, khắc phục tình trạng "chán Đảng, khô đoàn, nhạt chính trị"…

Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và phạm vi, đối tượng lãnh đạo quản lý rất rộng, phức tạp, ngành Công Thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế, chính sách phù hợp để phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài; phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ...
TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo