Bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chính trị | 07:02 Thứ Năm ngày 12/07/2018
(HNM) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc.
 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (ảnh phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạp chí Mặt trận

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ, từ ngày 1-4-2018, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kết thúc hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng và tương đương trong các ban tham mưu; thực hiện đề án vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang nghiêm túc triển khai xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ theo hướng đáp ứng đúng yêu cầu nghị quyết đã đề ra đối với cả nước nói chung và hệ thống MTTQ nói riêng; bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ kịp thời của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, đặc biệt là trong tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực cán bộ mặt trận, nhất là trong điều kiện công tác mặt trận ngày càng nhiều việc mới, việc khó.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, các vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương bám sát thực tiễn, tham mưu thống nhất với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ban hành hướng dẫn đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ, xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng.

Các vụ chuyên môn cần tham mưu với lãnh đạo trình Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TƯ ngày 1-4-2015 theo hướng bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, để công tác mặt trận được tăng cường hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17-CT/TƯ của Ban Bí thư và Nghị quyết 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương.
Nguyên Hoa
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo