Thủ đô Hà Nội - 10 năm đổi thay qua những con số

Chính trị | 06:06 Thứ Tư ngày 01/08/2018
(HNM) - Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính (2008-2018), Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả nổi bật là:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,41%/năm, trong đó:

+ Quy mô GRDP năm 2017 (theo giá cố định năm 2010) đạt 519.568 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với năm 2008.

+ GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 86 triệu đồng (3.910 USD/người), gấp 2,3 lần so với năm 2008 (1.697 USD).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng hiện đại: Tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp năm 2008 là 56,6% - 28,7% - 4,3%, đến cuối năm 2017 là: 57,6% - 29,7% - 2,9%.

- Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp năm 2017 đạt 239 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2008 (124 triệu đồng).

- Hà Nội là một trong 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới (trung bình 12%/năm); khách quốc tế tăng từ 1,3 triệu lượt năm 2008 lên 4,95 triệu lượt năm 2017 (tăng 3,8 lần).

- Thu ngân sách giai đoạn 2008-2017 tăng trung bình 12,69%/năm. Năm 2017, thu ngân sách đạt 212.276 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2008.

- Giai đoạn 2008-2017, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2,03 triệu tỷ đồng; đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 3.237 dự án, vốn thực hiện đạt 10,6 tỷ USD. Riêng năm 2017, huy động tổng vốn đầu tư xã hội đạt 308.219 tỷ đồng, gấp 2,85 lần so với năm 2008.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội năm 2017 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (năm 2008 PCI của Hà Nội cũ là 31/64, Hà Tây cũ là 55/64). Hà Nội nằm trong nhóm 10 thành phố năng động nhất thế giới.

- Đến hết năm 2017, đã có 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) và 294/386 xã (76,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,43% (đầu năm 2009) xuống còn 1,69% (đầu năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều). Thành phố không còn xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn..
- 25/25 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý.
HNM
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo