Mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách đột phá để phát triển Thủ đô

Chính trị | 13:40 Thứ Ba ngày 07/08/2018
(HNMO) - Sáng 7-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã chủ trì cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình để xem xét tình hình triển khai chương trình và cho ý kiến vào thuyết minh các đề tài trước khi tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự phiên họp còn có các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Chương trình tại hội nghị ngày 23-5-2018, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Chương trình) đã chủ động phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nội dung công việc bảo đảm theo đúng tiến độ được giao. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành, Sở đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, làm việc với các đơn vị chủ trì thực hiện nhằm hoàn chỉnh thuyết minh các đề tài, đồng thời xin ý kiến chuyên gia độc lập, các nhà khoa học trong Ban Chủ nhiệm Chương trình về các nội dung triển khai các đề tài nhằm bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra trong Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình tiếp tục trao đổi, góp ý để hoàn thiện các đề tài trước khi triển khai tổ chức thực hiện. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, tiến độ đặt ra chậm nhất cuối tháng 7-2018 phải phê duyệt các đề tài để triển khai nghiên cứu, như vậy theo kế hoạch đã bị chậm 6 ngày. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Chương trình thống nhất để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố phê duyệt các đề tài để triển khai thực hiện, trên tinh thần vừa làm, vừa tiếp thu. Riêng đối với Đề tài số 08 “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”, cần bổ sung thành phần là 7 cơ quan thường trực của 7 đề tài còn lại. “Thời gian nghiên cứu của các đề tài là 1 năm, chậm nhất cuối tháng 8-2019 phải hoàn thành. Do vậy, chủ nhiệm các đề tài cần thường xuyên kiểm điểm, báo cáo tiến độ từng quý để đôn đốc bảo đảm thời gian” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU đã biểu dương sự cố gắng của chủ nhiệm các đề tài, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành thành phố trong việc tiếp thu ý kiến của Ban Chủ nhiệm Chương trình, hoàn thành các nội dung chuẩn bị. Đến nay, toàn bộ 8 đề tài đã đủ điều kiện để bắt đầu triển khai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, vai trò của các đề tài nghiên cứu trọng điểm rất quan trọng, không những quyết định nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn tới, mà còn đáp ứng yêu cầu về tầm vóc phát triển của Thủ đô. Chính vì thế, trong quá trình nghiên cứu, chủ nhiệm các đề tài phải thấm nhuần tư tưởng này để sáng tạo hơn nữa, mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách, những định hướng mang tính đột phá nhằm phát triển Thủ đô. Đặc biệt, quá trình nghiên cứu các đề tài phải gắn với Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, đặt Thủ đô trong bối cảnh chung của đất nước, khu vực và thế giới, nhất là những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của thành phố thông minh, Thủ đô trung tâm của các trung tâm, đầu mối hội nhập. Đồng thời phải tính đến những thách thức mới, nhất là những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, tác động của biến đổi khí hậu…

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phê duyệt, giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý các đề tài này đúng quy định. Các nhóm đề tài cần kiểm điểm thường xuyên, định kỳ hằng quý. Trong quá trình nghiên cứu, nếu có vướng mắc thì xin ý kiến các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phụ trách đề tài, nếu cần thì đưa ra Ban Chủ nhiệm để thảo luận, quyết định.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo