Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam"

Chính trị | 06:40 Thứ Bảy ngày 11/08/2018
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ bảy. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.


Kỳ họp thứ bảy tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam” và dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương”.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hai nội dung nêu trong kỳ họp là những vấn đề quan trọng. Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương” đã nêu ra những thành tựu, hạn chế của 6 tháng đầu năm và chỉ ra được những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Về công việc 6 tháng cuối năm, dự thảo Báo cáo đã nêu ra 9 nhiệm vụ và 4 giải pháp chủ yếu. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu vào những vấn đề trọng tâm.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.
TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo