Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Nội vụ

Chính trị | 08:34 Thứ Năm ngày 06/09/2018
(HNMO) - Sáng 6-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Cải cách hành chính hiệu quả, quản lý biên chế chặt chẽ

Báo cáo Bí thư Thành ủy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, trong 8 tháng qua, đảm nhận nhiều việc lớn, việc khó, đòi hỏi tiến độ khẩn trương, song với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Sở Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, các cấp ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Sở Nội vụ đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra; tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nội vụ và thành phố.

Trên từng lĩnh vực quản lý, Sở đã tham mưu với thành phố nhiều nội dung công việc đạt kết quả nổi bật, nhất là về: Cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện các Quy tắc ứng xử; đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo...

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. Các chỉ số cải cách hành chính của thành phố đều có sự thăng tiến. Nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính được ghi nhận. Thành phố đã thể hiện tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, hiệu quả phục vụ...

Tính đến tháng 8-2018, Sở Nội vụ đã tham mưu trình thành phố phê duyệt 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP với tổng số 695 người. Sở đã tham mưu với thành phố chỉ đạo thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp; yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và có giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả. Đến nay, Hà Nội là một trong số ít tỉnh, thành phố chưa sử dụng hết tổng số biên chế theo quy định của trung ương.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng thẳng thắn nêu rõ 8 hạn chế, khó khăn; 5 nguyên nhân và 5 kiến nghị, đề xuất; 10 nhóm phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018. Đáng chú ý, trong khi Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, đạt cao thì Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vẫn ở mức thấp.

Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn liên quan đến công tác nội vụ. Trong đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều đánh giá cao vai trò, vị trí của ngành Nội vụ đối với kết quả thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, nhất là liên quan đến công tác quản lý và phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển. Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ nhất là làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy quản lý biên chế của hệ thống chính trị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo kiến nghị thành phố thiết lập mạng quản lý chung.

Phát huy năng lực, sức sáng tạo của từng cá nhân 
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Sở Nội vụ và ngành Nội vụ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nỗ lực của ngành đã góp phần cùng thành phố đạt kết quả nổi bật trong thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã gương mẫu, đi đầu; làm tốt công tác tham mưu, thể hiện sự mạnh dạn, chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Sở vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với 7 mảng công tác chuyên môn, 4 lĩnh vực lớn. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao việc Sở Nội vụ làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo đối với cấp dưới, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai, thực hiện nhiệm vụ...

Lưu ý cần đánh giá kỹ từng hạn chế còn tồn tại để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Sở Nội vụ tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đặc biệt cần phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi thế hệ; xây dựng thành công nền nếp văn hóa công sở làm cơ sở phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo của từng cá nhân, tập thể.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, Sở Nội vụ cần tiếp tục triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy nhất là những nội dung liên quan đến cải cách hành chính, tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị như Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Chương trình 08-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020". Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Sở phải đẩy mạnh hơn các cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất để ngăn chặn nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường kỷ luật công vụ và hiệu quả thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố; cần rà soát, tập trung kiểm tra, thanh tra ở những lĩnh vực, khu vực dễ xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, mặc dù đạt kết quả tích cực thời gian qua, nhưng lãnh đạo thành phố vẫn yêu cầu cấp dưới phải nỗ lực hơn nữa vì mức độ đạt được chưa yên tâm. Tỷ lệ giao dịch trực tiếp của người dân với cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính còn lớn, nguy cơ xảy ra tiêu cực vẫn còn nhiều. Bí thư Thành ủy Hà Nội phân tích: "Chỉ số Cải cách hành chính của thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố, nhưng Chỉ số Cạnh tranh cấp tỉnh vẫn xếp ở vị trí 13/63 tỉnh, thành phố thì chưa phải là cao, chưa thật đáng tự hào, chưa kể Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) còn rất thấp. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, phải thực sự trân trọng những đánh giá nêu trên để tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém".

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2018), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ thành phố và tin tưởng, toàn ngành tiếp tục nỗ lực vươn lên, đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển...

Thay mặt ngành Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc; đồng thời nhấn mạnh, ngành Nội vụ thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương trong thực thi công vụ.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo