7 tháng, cả nước có hơn 75.700 doanh nghiệp thành lập mới

Tài chính | 11:54 Thứ Hai ngày 30/07/2018
(HNMO) - Trong tháng 7, cả nước có 11.262 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2018 là 75.793 doanh nghiệp.

Cả nước có 11.262 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 7. (Ảnh minh họa từ internet)

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 7, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 122.100 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%. Nếu tính cả 1,46 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 18.696 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 623.500 người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 33,9%; doanh nghiệp xây dựng chiếm 13,3%; doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,4%.

Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 59.910 doanh nghiệp, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, còn lại là doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 7.043 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 15,4%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng.
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo