Sẽ đánh giá thực hiện cam kết chống chạy chức, chạy quyền trong sinh hoạt chi bộ

Xây dựng Đảng | 07:42 Thứ Tư ngày 18/07/2018
(HNM) - Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTƯ (ngày 6-7-2018) “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư chi bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn cũng nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng chủ yếu xem xét về công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đáng chú ý, ngoài đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải liên hệ, đánh giá việc thực hiện cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

Hướng dẫn yêu cầu mỗi quý, tùy tình hình cụ thể, các chi bộ tổ chức ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề. Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn 7 nhóm nội dung sinh hoạt chuyên đề làm căn cứ thực hiện.

 
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo