Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Xây dựng Đảng | 07:05 Thứ Năm ngày 02/08/2018
(HNM) - Chống tham ô, lãng phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn cổ vũ nhân dân giám sát công việc của Đảng, Chính phủ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí, nhằm xây dựng bộ máy Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Học tập và làm theo Bác, thời gian qua, Đảng bộ TP Hà Nội đã đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác này.

Những kết quả nổi bật

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy khóa XVI về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, việc triển khai thực hiện Chương trình đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với "cuộc chiến" chống tham nhũng, lãng phí.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, qua thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU, từng cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác định được trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, chú trọng tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng quan tâm, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây mới cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-Ctr/TU, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh tra thành phố và Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 745 cuộc thanh tra, trong đó có 491 cuộc theo kế hoạch và 254 cuộc đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 1.180 tỷ đồng và 32,66ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 132 tập thể, 248 cá nhân có sai phạm. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU và chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tính riêng năm 2017, các cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền cùng cấp giải quyết được 82/200 (tương đương 41%) vụ việc phức tạp; rà soát củng cố 23/86 tổ chức cơ sở Đảng, đưa 37 vụ việc ra khỏi danh sách vụ việc tồn đọng, phức tạp; đưa vào danh sách kiểm tra, đôn đốc, giải quyết 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đã đang hoặc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng".

Đặc biệt, qua 2 năm triển khai Chương trình số 07-Ctr/TU, toàn thành phố đã tiếp 67.242 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; thụ lý theo thẩm quyền 7.591 vụ, đã giải quyết 6.294 vụ, đạt tỷ lệ 82,9%.

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao bốn phẩm chất: Cần, kiệm, liêm, chính. Người khẳng định: “Những người trong công sở phải lấy chữ “liêm” làm đầu”. Phải đặt “liêm” lên hàng đầu mới kiến tạo được một chính phủ liêm chính.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị phòng, chống tham nhũng toàn quốc diễn ra mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thành ủy Hà Nội đã nâng cao vai trò sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đề cao vai trò người đứng đầu cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng… để tăng cường công tác phòng, chống. Chỉ tính từ ngày 16-9-2017 đến ngày 15-3-2018, toàn thành phố đã giải quyết được 1.450/3.187 kết luận thanh tra (đạt 45,5%). Đặc biệt, có những vụ việc kéo dài 5-6 năm đã được xử lý dứt điểm trong 6 tháng đầu năm...

Xác định trong những năm tới, tham nhũng vẫn là một trong bốn nguy cơ của Đảng và đất nước, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-Ctr/TU đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt 3 mục tiêu, 8 giải pháp của chương trình. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, cơ sở.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố phải nhận diện và xác định nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục, ngăn chặn hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo