Góp ý dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên

Xây dựng Đảng | 06:51 Thứ Bảy ngày 08/09/2018
Sáng 7-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại diện lãnh đạo, chuyên gia các bộ, ban, ngành ở Trung ương góp ý dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (gọi tắt là Dự thảo). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Dự thảo được bố cục thành 4 điều, được xây dựng trên cơ sở sơ kết Quy định 101-QĐ/TƯ ngày 7-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TƯ ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời cụ thể hóa những nội dung có liên quan trong các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII).

Về nội dung, đa số ủng hộ việc xác định đối tượng chính của dự thảo là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng chịu quy định là các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nội dung quy định cần khái quát, ngắn gọn, dễ nhớ; câu văn chặt chẽ, tránh khả năng bị xuyên tạc, cố tình hiểu sai. Có ý kiến đề nghị dự thảo nên tập trung vào một số điểm cần quan tâm, cấp bách hiện nay, không nên dàn trải quá rộng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn những đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí đề nghị tổ biên tập xây dựng Quy định tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng, sắp xếp, cơ cấu lại các mục cho phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao…

 
Theo Tạp chí xây dựng Đảng
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo