Xây dựng đề án tái cấu trúc ba trường đại học lớn của Việt Nam

Giáo dục | 06:46 Thứ Sáu ngày 03/11/2017
(HNM) - Chiều 2-11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc họp, các trường đại học đều đề cập nhiều đến công tác xây dựng cơ sở hạ tầng theo các dự án đã được duyệt, với Đại học Đà Nẵng là làng đại học, với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội là khu đô thị đại học. Trong đó nổi lên là vấn đề thu xếp nguồn vốn và một số cơ chế, chính sách cho các trường, nhất là việc tự chủ đại học. Các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam đều thể hiện ủng hộ các đại học phát triển.

Gợi mở cho các trường đại học, các Phó Thủ tướng, đại diện các bộ, ngành nhấn mạnh việc cần có cơ chế đặc thù, mở rộng tự chủ, trong đó Đại học Đà Nẵng, đại học mang tính chất vùng, có thể áp dụng cơ chế tương tự như 2 đại học quốc gia. Các trường cần rà soát lại công tác quy hoạch, nhất là sử dụng đất, cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật lại quy hoạch vốn đã có từ mấy chục năm trước…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, cả Trung ương và địa phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng đều dồn lực để tập trung phát triển 3 đại học này thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trước hết là cho 3 vùng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ba trường đại học sẽ được tập trung xây dựng thành khu đô thị đại học có quy hoạch xứng tầm để có hạ tầng bảo đảm cho sự phát triển.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với 3 trường đại học, các địa phương hỗ trợ tái định cư cho người dân. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét lại các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cùng với Bộ Tài chính, các địa phương đề xuất Thủ tướng quyết định đúng thẩm quyền.

Thủ tướng đồng ý trên cơ sở có đề án phát triển tái cấu trúc của 3 trường thành các đại học lớn của Việt Nam mang tầm quốc tế, trong đó nêu rõ về sứ mạng, tầm nhìn, xác định mục tiêu toàn diện về phát triển công tác đào tạo khoa học công nghệ, xếp hạng quốc tế. Đề án phát triển tái cấu trúc 3 trường đại học cần thực hiện theo quy hoạch chung về phát triển 3 đô thị đại học tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó 3 đại học là trung tâm. Các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo góp ý xây dựng đề án phát triển tái cơ cấu. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn các đại học thúc đẩy công tác này thông qua các đề án, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, thúc đẩy xã hội hóa, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho công tác giáo dục đào tạo, kể cả cho phép 3 trường đại học này thực hiện hợp tác công - tư PPP nhưng phải có đề án riêng, được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
PV
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo