Giới thiệu chính sách pháp luật

Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo dục | 08:25 Thứ Năm ngày 06/09/2018
Ngày 24-8-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: Tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên, học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quy chế này áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chế này quy định trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có những quy định cụ thể về: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập hoạt động, cơ cấu tổ chức, chương trình tài liệu dạy học, tuyển sinh, kiểm tra, tiêu chuẩn giáo viên, việc thanh tra kiểm tra... đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2018. 
 
Ban Bạn đọc
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo