Nhà trường không được quy định mức tài trợ bình quân

Giáo dục | 06:22 Thứ Sáu ngày 14/09/2018
(HNM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2018/ TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường khi vận động tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và không được quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu.

Nhà trường không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, các nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo hoặc sở giáo dục và đào tạo (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động tài trợ. 
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo