Hà Nội triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

Giáo dục | 15:54 Thứ Năm ngày 06/12/2018
(HNMO) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 4-12-2018 triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14-5-2018.
 


Kế hoạch của UBND TP Hà Nội nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; 100% số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; ít nhất 45% số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng…

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch 219/KH-UBND đặt ra 6 giải pháp triển khai từ nay tới năm 2025, trong đó có việc nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp...

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đề án và kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện.
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo