35 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội:

Ngôi nhà chung của trí thức Thủ đô

Khoa học - Công nghệ | 07:02 Thứ Năm ngày 07/12/2017
(HNM) - Là một tổ chức chính trị, xã hội tự nguyện, quy tụ và đoàn kết những người làm về khoa học, kỹ thuật trên địa bàn Thủ đô, suốt chặng đường 35 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức Hà Nội, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cũng như tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Chọn mua sản phẩm tại cửa hàng “Bữa ăn an toàn” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức.

Phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được thành lập từ tháng 12-1982 với 101 hội viên ban đầu. Đến nay, tổ chức này đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 50.000 hội viên từ 39 hội thành viên, gồm các hội khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và khoa học xã hội nhân văn cùng 22 đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, sự phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội luôn có sự lãnh đạo, đồng hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và được sự ủng hộ, hợp tác của các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương.

Ngay từ khi mới thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã xác định nhiệm vụ chính là phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí trong cộng đồng, từ hình thức sinh hoạt câu lạc bộ đến việc biên tập tài liệu chuyên đề thông qua các cơ quan truyền thông đại chúng. Một hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội là hằng năm mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật cho hàng vạn hội viên và người lao động về sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, quy hoạch và quản lý đô thị, cơ khí, cầu đường, an toàn giao thông…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội còn chủ động tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Hằng năm tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, trong đó có nhiều hội thảo được đánh giá cao, như: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh với trí thức Thủ đô; Quy hoạch đô thị và an toàn giao thông; Hà Nội ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghìn năm môi trường Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội… Thông qua các hoạt động này, vị thế, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được nâng cao và tạo nên một hướng hoạt động mới trong khoa học.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cùng các hội thành viên đã thực hiện nhiều đề tài khoa học nằm trong các chương trình, nhiệm vụ của thành phố, đạt giá trị khoa học và thực tiễn cao; hằng năm, tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ hay phối hợp nghiên cứu với nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được UBND thành phố và các ngành đưa vào ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Công tác chuyển giao khoa học công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống cũng được quan tâm. Nổi bật là năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã phối hợp với các ngành thực hiện Chương trình “Bữa ăn an toàn”.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội coi công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là chức năng quan trọng. Theo đó, đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc các khóa, Đại hội Đảng bộ thành phố và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp Trung ương có liên quan đến giáo dục - đào tạo, trí thức, khoa học - công nghệ.

Đặc biệt trong các năm 2010-2012, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tham gia đóng góp ý kiến cụ thể vào Dự án Luật Thủ đô; đồ án Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050; Đề án về thị trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ, các chương trình kinh tế - xã hội lớn của thành phố...

Trong những năm gần đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức các hội nghị đóng góp vào nhiều đề án của UBND thành phố trước khi trình HĐND thành phố, như: Quy hoạch hệ thống bệnh viện và mạng lưới y tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quy hoạch trường học và hệ thống giáo dục đến năm 2020 tầm nhìn 2030…

Các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cũng tham gia giám sát thi hành Luật Khoa học và công nghệ, Pháp lệnh Hành nghề y tế tư nhân… Theo đó, nhiều đề xuất kịp thời đã được đưa vào ứng dụng có kết quả cao, như: Công nghệ phòng, chống cúm gia cầm năm 2003-2004; công nghệ vi sinh vật hữu hiệu xử lý môi trường sau trận lũ lớn năm 2008; công nghệ phần mềm camera để quản lý phương tiện và giám sát vi phạm giao thông…

Vào tuổi 35, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ bước tiếp vào chặng đường mới với một tâm thế mới, phấn đấu thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VII. Tập thể trí thức Thủ đô tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình để tập hợp, đoàn kết thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong công tác trí vận.
GS.TS Vũ Hoan Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo