Chính phủ và DN chung tay tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế đất nước

Kinh tế | 16:28 Thứ Ba ngày 15/02/2011
(HNMO) – Sáng 15/2, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ đã tổ chức hội nghị làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty 91 về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị; Cùng dự còn có đại diện một số bộ, ngành Trung ương, các Ngân hàng thương mại Nhà nước...

Năm 2010, 20 tập đoàn, tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi


Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước cho biết: Năm 2010 có 20 trong tổng số 21 tập đoàn, Tổng Công ty 91 (ngoại trừ Vinnashin) hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 70.780 tỷ đồng. Trong đó, 4 tập doanh như Dầu khí, Viễn thông Quân đội, Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Cao su chiếm 80%. Riêng Tập đoàn Điện lực lỗ gần 8.600 tỷ đồng.

“Năm 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều phức tạp nhưng các Tập đoàn, Tổng công ty 91 đã có nhiều cố gắng, phấn đấu tăng trưởng vốn chủ sở hữu, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, đẩy nhanh các dự án đầu tư trọng điểm, nhìn chung thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng quốc phòng, an ninh đất nước… đảm bảo an sinh xã hội” - ông Phạm Viết Muôn nhận định.


Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2011

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2011 là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo tiền đề thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020. Tình hình kinh tế thế giới năm 2011, dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi phải nắm bắt kịp thời các diễn biến tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, tăng cường chỉ đạo, điều hành bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Ngày 9/1/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty trong năm 2011, Nghị quyết đã đề ra 7 giải pháp chính.

Một là, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải đặc biệt khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đến năm 2015 trên tinh thần tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, đổi mới tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại đơn vị thành viên để tập trung vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt mà Nhà nước cần nắm giữ, chi phối.

Đối với việc triển khai cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước đặc biệt đã được Thủ tướng chỉ đạo như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Tổng công ty Thép VN, Tổng công ty xăng dầu VN, cần khẩn trương hoàn thiện phương án cổ phần hóa, tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm thu hút thêm các huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, tháo gỡ một số khó khăn trong công tác huy động nguồn lực để tập trung sản xuất, kinh doanh… Mặt khác, các Bộ quản lý ngành kinh doanh chính, Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty đặc biệt cần phân tích, đánh giá và chuẩn bị các phương án để giải quyết dứt điểm đối với các tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi; làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc để tổng công ty thua lỗ và xử lý theo quy định.

Thứ hai, là giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang nghiên cứu xây dựng đề án tách chức năng của chủ sở hữu nhà nước và chức năng quản lý nhà nước nhằm vừa đảm bảo quyền chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp, vừa nâng cao vai trò quản lý và giám sát của chủ sở hữu, hạn chế sự can thiệp không cần thiết của cơ quan hành chính nhà nước…

Thứ ba, đối với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đặc biệt, theo Chỉ thị 1568/CT-TTg đề nghị các Bộ quản lý ngành kinh doanh chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 làm căn cứ cho các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện, trên cơ sở huy động cao nhất các nguồn lực, tập trung cho sản xuất kinh doanh; hiện việc thực hiện trên còn chậm, cần hoàn thành trong quý 1/2011.

Thứ tư, về việc tham gia bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu: chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng không quá 7% (trong khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2011 đã tăng 1,74% so với tháng trước đây nhưng có giảm so với hai tháng cuối năm 2010. Do đó, đòi hỏi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải tham gia tích cực trong điều hành giá cả, kiềm chế lạm phát 10 tháng cuối năm…; tiếp tục thực hiện nghiêm túc cơ chế giá thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai kế hoạch năm 2011, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước cần thực hiện rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, tiếp tục tái cơ cấu và sắp xếp lại các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả SXKD, hạn chế cạnh tranh nội bộ và tập trung nguồn lực vào nững lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, mũi nhọn của doanh nghiệp, nhằm cung cấp đủ và có chất lượng các sản phẩm cần thiết cho thị trường và xã hội. Năm 2011 được dự báo sẽ tiếp tục gặp phải khó khăn trong cân đối nguồn cung cấp điện, do đó, Tập đoàn Điện lực VN phải khẩn trương rà soát lại các dự án đang chậm tiến độ, tìm kiếm giải pháp và có những phương án chủ động đối phó với những thời điểm căng thẳng về cung cấp điện. Bên cạnh đó, năm 2011 cũng được dự báo là năm sẽ có những căng thẳng về lương thực, do đó, Tổng công ty lương thực miền Bắc, miền Nam phải chủ động trong việc cân đối cung cầu nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực thiết yếu trong nước. Trong quá trình triển khai kế hoạch, cần chú trọng tới việc thiết lập các hệ thống phân phối phủ rộng tới các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời, cũng cần chú ý tới việc thiết lập chuỗi các cửa hàng phân phối tại các thị trường trọng điểm, các thành phố lớn.

Hơn nữa, trong thời gian tới, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu có chất lượng, để sớm đưa dự án đi vào sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường; chủ động rà soát dự án đầu tư để dừng, hoãn các dự án chưa mang tính cấp thiết, hiệu quả chưa rõ ràng…

Thứ năm, về giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương mại nội địa; chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2011 đã được Quốc hội thông qua là tăng 10% so với năm 2010 (trong tháng 1/2011, xuất khẩu đã tăng 18,1% so với cùng kỳ, nhập siêu tăng nhẹ so với cùng kỳ). Đó là những tín hiệu tốt cho nền kinh tế, tuy nhiên, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu trong 11 tháng cuối năm vẫn là nhiệm vụ thách thức với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Về thị trường xuất khẩu, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nước đang phát triển như Lào, Campuchia, Myanma, Nepal và một số nước Nam Phi…hứa hẹn nhiều cơ hội lớn.

Thứ sáu, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo tính toán, năng suất lao động của VN chỉ bằng 52,6% so với Trung Quốc; bằng 14,9 so với Singapore, bằng 9% so với Hoa Kỳ.

Thứ bảy, trong năm 2011, nhiều cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ đến thời hạn thực thi và tiếp tục mở cửa một cách sâu rộng, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn hơn đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ. Do đó, các doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp phát triển nhanh và hiện đại hóa dịch vụ tài chính, viễn thông, vận tải, du lịch, tư vấn, xúc tiến, quảng bá du lịch…

Cuối cùng, đi đôi với việc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty chủ động thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tham gia và đóng vai trò tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được Chính phủ đặt ra, cá Bộ ngành địa phương phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các hoạt động, kết quả đạt được…

Tiếp tục hình thành những công ty Nhà nước đủ mạnh để chi phối nền kinh tế


Về phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2011, Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp cho biết, trong năm nay, các Bộ, ngành sẽ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch 5 năm, 10 năm triển khai mô hình tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực cần thiết và xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các Tổng công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước để hình thành những công ty Nhà nước đủ mạnh chi phối nền kinh tế, có vị trí, vai trò ngày càng lớn, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty kinh doanh cùng ngành trong khu vực; tiến hành sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước, từ đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước, và hoàn thành việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty 91 trong quý I/2011.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp phát biểu, bày tỏ sự đồng tình với các chính sách điều hành Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến kiến nghị cần đẩy mạnh công tác dự báo, minh bạch thông tin phát triển kinh tế xã hội, điều hành linh hoạt chính sách kinh tế, nhất là lĩnh vực tài chính, tiền tệ; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ một số khó khăn và tạo cơ chế, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2011.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục tháo vướng mắc về cơ chế, chính sách; các doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn về nhiều mặt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình trong năm 2011, giữ vai trò là các đơn vị kinh tế chủ đạo, nòng cốt của nền kinh tế.

Năm 2011, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho toàn khối: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư để đạt mức tăng trưởng bình quân 15%. Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty đi đầu trong việc xây dựng các kế hoạch và triển khai một cách sát sao, đồng thời quyết liệt, nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trong đó, đặc biệt lưu ý 4 vấn đề:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công, hoàn thành các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng phục vụ phát triển như điện, giao thông, công nghiệp phụ trợ,… không để xảy ra tình trạng thi công dở dang.

Thứ hai, chú trọng xây dựng kế hoạch sắp xếp đổi mới theo hướng cổ phần hóa, giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước có cổ phần chi phối, cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên theo lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm hiệu quả, tránh cạnh tranh nội bộ không lành mạnh. Từ đó, tiếp tục rà soát ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan. Coi đây là nhiệm vụ đóng góp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Thứ ba, từ thực trạng hoạt động thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng công ty 91 tập trung xây dựng điều lệ, cơ chế quản lý, tổ chức, quản trị nội bộ, nhất là các quy chế quản lý nội bộ công ty mẹ và mối quan hệ giữa các Tập đoàn, Tổng công ty. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ cả về bộ máy thực hiện và cơ chế làm việc, nhất là kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị, chú trọng công tác Đảng và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả lộ trình điều chỉnh giá, kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ; các Tập đoàn, Tổng công ty cần đặc biệt chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý để giảm giá thành sản phẩm, chủ động hơn trong khai thác thị trường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin) cần tiếp tục nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm, đặc biệt là vấn đề chủ quan, yếu kém trong quản lý vốn chủ sở hữu, đầu tư, cố ý làm trái. Vinashin cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, nỗ lực hơn trong đàm phán, cơ cấu lại các khoản nợ, thu xếp nguồn vốn để thực hiện các dự án đóng tàu, công nghiệp phụ trợ hiệu quả, tìm kiếm để ký kết được các hợp đồng đóng mới tàu, kiện toàn quản lý, ổn định sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới kinh doanh có lãi.

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề giá một số mặt hàng đầu vào thiết yếu, cũng như cơ chế tỷ giá, lãi suất vay vốn, Thủ tướng nêu rõ tinh thần chỉ đạo là tạo điều kiện tối đa để bảo đảm sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, giá các mặt hàng đầu vào như điện, than, xăng dầu,… sẽ từng bước tiếp cận cơ chế giá thị trường. Đây là bài toán đặt ra cho doanh nghiệp phải xem xét lại kế hoạch, chiến lược hoạt động, hướng tới các khâu có giá trị gia tăng cao, thay vì tận dụng giá nhiên liệu rẻ, áp dụng công nghệ lạc hậu để tìm lợi nhuận như vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ xem xét các kiến nghị, tháo gỡ từng khó khăn cụ thể mà các Tập đoàn, Tổng công ty nêu ra. Đặc biệt, cơ chế chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp nhà nước sẽ được tháo gỡ theo hướng cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, giám sát, còn giao quyền tự chủ, tính tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các Bộ theo chức năng, rà soát các dự án đầu tư, khả năng thu xếp vốn cho các Tập đoàn, Tổng công ty bảo đảm tính khả thi, không đầu tư dàn trải; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng kế hoạch dài hạn 5 năm, 10 năm triển khai mô hình tập đoàn kinh tế trong những lĩnh vực cần thiết và xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước để hình thành những doanh nghiệp mạnh, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực./.
 
L.H và VGP News
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo