Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 970 nghìn tỷ đồng

Kinh tế | 10:23 Thứ Sáu ngày 10/11/2017
(HNMO) - Thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 126 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 10 tháng đạt 972,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Thông tin trên được Bộ Tài chính công bố sáng 10-11.

Trong đó thu nội địa tháng 10 ước đạt 109 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 47 nghìn tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu là do đến hạn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phát sinh trong quý III/2017 theo chế độ quy định. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý thu thuế nợ đọng.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Lũy kế thu 10 tháng đạt 776,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2016, trong đó số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ước đạt 605,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Thu ngân sách từ dầu thô lũy kế 10 tháng đạt 37,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 11,26 triệu tấn, bằng 91,8% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá tính dự toán năm.

Bội chi ngân sách khoảng 69,6% dự toán năm

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 237 nghìn tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 346,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 81,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm, tăng 20,9% so cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 191,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm, tăng 8,2% cùng kỳ năm 2016; chi trả nợ lãi đạt 80,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016, đảm bảo thanh toán kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên là 735,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016, cơ bản đáp ứng kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán và tiến độ triển khai của đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 10-2017, bội chi ngân sách trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.

Về huy động vốn, tính đến ngày 31-10-2017, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 236,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ là 218,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm 155,1 nghìn tỷ đồng phát hành trên thị trường, đạt 84,6% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng), 63 nghìn tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm xã hội, đạt 84% kế hoạch phát hành (75 nghìn tỷ đồng); trái phiếu chính phủ bảo lãnh là 18,2 nghìn tỷ đồng.

Hơn 16.860 khoản chi chưa đủ thủ tục

Cùng với đó, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, quản lý nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện hiệu qua. Nhờ đó, công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 624,835 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên đạt 69,2% dự toán năm và 151,179 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục, chế độ theo quy định đã được phát hiện, yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 25 tỷ đồng.
Hương Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo