Thu về hơn 16.760 tỷ đồng thoái vốn

Kinh tế | 12:31 Thứ Sáu ngày 10/11/2017
(HNMO)-10 tháng năm 2017, các doanh nghiệp đã thoái vốn được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2017, 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó 11/44 doanh nghiệp thuộc danh sách thực hiện cổ phần hóa trong năm và 27 doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2016.

Tổng giá trị thực tế của 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 81.050 tỷ đồng (giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng).

Trong tháng 10, các đơn vị thoái được 634 tỷ đồng, thu về 765 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn ở lĩnh vực tài chính ngân hàng được 86 tỷ, thu về 196 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) được 483 tỷ đồng, thu về 495 tỷ đồng (Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thoái 262 tỷ đồng tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-VNLSY, thu về 81 tỷ đồng); SCIC đã bán vốn được 64 tỷ đồng, thu về 74 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2017, các đơn vị đã thoái được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
T.H
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo