Giải ngân 7,66 tỷ đồng cho các hợp tác xã vay phát triển kinh tế

Kinh tế | 09:43 Thứ Năm ngày 12/04/2018
(HNMO) - Từ đầu năm đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) đã tư vấn, thiết lập hồ sơ cho vay vốn 31 hợp tác xã tại 12 tỉnh, thành phố, giải ngân cho 4 hợp tác xã vay với số tiền 7,66 tỷ đồng…

Nhiều hợp tác xã được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển để mở rộng sản xuất kinh doanh (nguồn Internet)

Nhờ được vay vốn ưu đãi, các hợp tác xã đã sử dụng hợp lý nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tạo hiệu quả tốt về kinh tế - xã hội. Qua đó, giúp nhiều hợp tác xã duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tạo việc làm cho hàng triệu lao động tại khu vực nông thôn. Đồng vốn này góp phần đẩy mạnh sự liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm bền vững; tạo sự lan tỏa trong khu vực kinh tế tập thể ở nhiều địa phương...

Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã, trong thời gian tới, các Quỹ cần tranh thủ sự giúp đỡ của bộ, ngành để tăng quy mô vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc huy động vốn dưới mọi hình thức; tranh thủ các nguồn lực ở địa phương để lập Quỹ hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã. Ngoài ra, các Quỹ cần tăng cường tuyên truyền, phối hợp đào tạo tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã về xây dựng kế hoạch hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, năng lực quản lý, sử dụng vốn hiệu quả…
Ngọc Quỳnh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo