Nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh tế | 06:53 Thứ Năm ngày 21/06/2018
(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về "Triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018-2021".

Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2018-2021, thành phố phấn đấu đạt 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư, chi thường xuyên và tự bảo đảm chi thường xuyên. Trong đó, đợt 1 phấn đấu đạt 197 đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính; đợt 2 phấn đấu nâng thêm 61 đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính...

Để triển khai và hoàn thành lộ trình, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tiến độ nâng mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao năng lực quản trị của các đơn vị sự nghiệp công lập, chủ động sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bảo đảm bộ máy tinh gọn; xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm, giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm đối với từng bộ phận chuyên môn…
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo