Lương hưu có được tính theo mức lương cơ sở mới?

Tư vấn | 07:39 Thứ Bảy ngày 08/07/2017
(HNM) - Tháng 7-2017, tôi nghỉ hưu đúng vào thời điểm tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng. Tôi không biết, lương hưu của tôi sẽ căn cứ mức lương cơ sở cũ hay tính theo mức lương cơ sở mới? - Nguyễn Hồng Hoa (quận Đống Đa)

Trả lời:

Thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12-5-2017 của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Hướng dẫn 2696/BHXH-CSXH, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2017. Tại Mục 3 hướng dẫn về chế độ hưu trí như sau:

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-7-2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

- Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 1-7-2017 trở đi, mà trước ngày 1-1-2007 đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-7-2017 trở đi, nếu mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.
Ban Bạn đọc
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo