Nhiệm vụ đặc biệt

Luận Bàn & Hành Động | 06:20 Thứ Tư ngày 03/01/2018
(HNM) - Tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Vì vậy, 88 năm qua, Đảng luôn phấn đấu, làm tất cả để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn dân.

Với Hà Nội, công tác tổ chức xây dựng Đảng càng có ý nghĩa then chốt khi Đảng bộ thành phố có số lượng đảng viên đông nhất cả nước. Trong năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố có bước chuyển đáng kể, hòa cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn. Đó là việc ngành Tổ chức toàn thành phố đã tham mưu tích cực và hiệu quả cho các cấp ủy trong công tác rà soát, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; đẩy mạnh đào tạo, luân chuyển cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên… Đặc biệt là việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Trong số này, có không ít nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi tính chuyên sâu, có tác động đến tổ chức và con người. Nhưng tất cả đều được giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo ra sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đều trưởng thành, lớn mạnh, công tác cán bộ đi vào nền nếp.

Những thành công đó có được là nhờ Thành ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo như: chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm; ban hành các quy định về đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời tháo gỡ bất cập về công tác cán bộ...

Những thành công trong năm 2017 là tiền đề quan trọng để ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố vươn lên mạnh mẽ trong năm 2018. Điều này được thể hiện thông qua 5 nhiệm vụ cụ thể được đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Thủ đô tại hội nghị Tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, tổ chức ngày 2-1.

Trong bối cảnh Thủ đô đang bứt phá, phát triển mạnh mẽ, có thể nói công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có phần việc xem xét, đánh giá, phân công đảng viên là đặc biệt quan trọng. Những vụ việc lãnh đạo cấp cao ở một số bộ, ngành, địa phương gần đây bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đều bắt nguồn từ công tác cán bộ ở nơi đó bị buông lỏng. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với điều kiện mới của đất nước là yêu cầu cấp thiết. Song song đó là thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên…, không được xem nhẹ mặt nào.

Trong công tác xây dựng lực lượng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô cần mạnh mẽ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”; tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng cần chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Nhiệm vụ đặc biệt luôn đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng đặc biệt, và hơn tất cả là "cái tâm" trước công việc vô cùng hệ trọng!
Thế Đan
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo