Vì con người

Luận Bàn & Hành Động | 07:07 Thứ Năm ngày 12/07/2018
(HNM) - Bất cứ một cuộc kiến tạo nào nhằm khởi sinh những giá trị mới tốt đẹp đều lấy con người làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội là một cuộc kiến tạo như thế, và không nằm ngoài khát vọng đem lại những đổi thay đáng kể về mọi mặt cuộc sống cho người dân Thủ đô. Từ đó phản chiếu những đổi thay này vào công cuộc xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Có thể nói, trong bất cứ giai đoạn nào nói chung, chặng đường 10 năm kể từ khi điều chỉnh địa giới hành chính nói riêng, Thủ đô Hà Nội luôn thể hiện rõ những ưu tiên, sự tập trung cho việc phát triển con người, trước hết là qua hệ thống chính sách tác động đến nhiều mặt đời sống người dân như giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa cơ sở…

Một ví dụ cụ thể, trong một thập kỷ qua, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chính sách từ trang giấy đã bước vào đời sống, hiện thực hóa thành điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch… giúp cuộc sống của bà con khu vực khó khăn vùng xa, vùng miền núi bớt vất vả, thêm niềm an vui. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm đáng kể, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Công tác chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu thiết yếu với mỗi người đã có những đổi thay tích cực trên nhiều khía cạnh, từ chất lượng điều trị tới thái độ ứng xử của đội ngũ y, bác sĩ. Ngoài ra, trong môi trường cộng đồng xã hội, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được cải thiện bằng nhiều nguồn lực đã góp phần bồi đắp đời sống tinh thần phong phú, đậm bản sắc hơn cho người dân…

Tuy nhiên, phát triển con người là câu chuyện dài, bền bỉ. Còn một người dân gặp khó khăn về chăm sóc sức khỏe, còn những trẻ em chưa được giáo dục chu đáo, được học hành đầy đủ là còn đó những nỗi lo, nỗi trăn trở lớn với cả gia đình, xã hội.

Vì vậy, 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính mở ra cho Hà Nội một không gian mới, những nguồn lực phát triển mới vừa tạo nên những thành tựu không nhỏ về phát triển con người song cũng bộc lộ rõ những hạn chế về nội dung quan trọng này. Đó là vẫn còn sự chồng chéo về chính sách, làm giảm khả năng tăng tốc trong một vài lĩnh vực. Rồi chính sách đúng, nhưng vận hành chưa hiệu quả; đây đó, chính quyền cơ sở vẫn chưa phát huy hết tinh thần sáng tạo, vào cuộc để chăm sóc, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Rõ ràng, thời gian tới cần có những bước đi mạnh mẽ, hiệu quả hơn để có thể tiếp tục nối dài những thành tựu đạt được.

Trước hết là không ngừng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho các mục tiêu phát triển con người trên cơ sở bám sát những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần có đánh giá, tổng kết những chính sách hiệu quả, mô hình hay trong thực tiễn để kịp thời phát huy, nhân rộng.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cơ sở, cần gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn để nắm bắt, phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân; kiến nghị điều chỉnh những chính sách cho sát với thực tế. Người dân cũng có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là người thụ hưởng vừa là người tham gia kiến tạo, góp sức tạo ra những đổi thay thực chất cho cuộc sống của mình.

Rõ ràng, phải là một cuộc chung sức đồng hành như vậy mới có thể tạo ra những bước tiến mới trên hành trình xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.
Hà An
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo