Hà Nội: Không đăng ký đất đai sẽ bị xử phạt

Quy hoạch | 16:48 Thứ Năm ngày 31/07/2014
UBND thành phố Hà Nội cho biết, trước ngày 1/7/2015, các tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai lần đầu. Kể từ ngày 1/7/2015, trường hợp chưa đăng ký đất đai sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Quy định trên là nhằm thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố,

Đối với tổ chức đang sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 không phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu. Việc đăng ký quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau thực hiện theo Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ - CP; cấp Giấy chứng nhận đối với đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thực hiện theo Điều 27; cấp Giấy chứng nhận đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng thực hiện theo Điều 28. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo Điều 19 của Nghị định này.

Cũng theo quy định thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội, trường hợp công chức, viên chức thừa hành nhiệm vụ công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, nếu làm sai lệch hồ sơ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Mỹ Hạnh (VnMedia)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo