Kỷ luật và tu dưỡng, rèn luyện

Suy ngẫm đầu tuần | 06:53 Thứ Hai ngày 16/04/2018
(HNM) - Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TƯ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này gồm 5 chương, 37 điều, nhiều hơn 1 điều so với Quy định số 181-QĐ/TƯ ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI và thay thế cho Quy định số 181-QĐ/TƯ. Để việc thực hiện được thuận lợi, ngày 22-3-2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTƯ, hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Trong bối cảnh liên tiếp vụ việc vi phạm có liên quan tới cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao bị xử lý thời gian vừa qua, dư luận rất đồng tình, ủng hộ những quy định siết chặt, xử lý nghiêm khắc đảng viên vi phạm. Những quy định, hướng dẫn trên cũng được kỳ vọng như liều “vắc xin” phòng “bệnh” hữu hiệu cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Thật đau xót khi phải xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, nhất là những người có nhiều cống hiến, đóng góp, nhưng đã không giữ được bản lĩnh, khí tiết cách mạng trong thời bình. Thế nhưng, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nếu đảng viên, cán bộ không gương mẫu; đảng viên, cán bộ có sai phạm mà không bị xử lý nghiêm, sẽ không thể tiên phong, thuyết phục, tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Việc tăng cường sự nghiêm minh và kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi liền với xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai đảng viên vi phạm dù ở cương vị, chức trách nào sẽ góp phần giáo dục, răn đe mọi cán bộ, đảng viên, vì vậy, là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Dẫu vậy, cũng rất xót xa khi phải xử lý, kỷ luật mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đồng chí, đồng đội đã cùng đồng cam, cộng khổ, sát cánh với nhau trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất, xây dựng đất nước. Nhưng sai thì không thể không xử lý kỷ luật. Vấn đề đặt ra là mỗi đảng viên, cán bộ phải tự ý thức về vai trò, vị trí, hành động của mình để không dẫn tới sai phạm, nếu có sai phạm thì hiểu rõ nguyên nhân để sửa sai. Trị bệnh kết hợp với phòng bệnh. Hơn ai hết, chính mỗi cán bộ, đảng viên là người hiểu rõ mình nhất, việc mình làm nhất để không dẫn tới sự đã rồi, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mỗi đảng viên, trước hết là một công dân bình thường, do vậy phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nêu gương cho nhân dân, thay vì cậy quyền, ỷ thế, cho mình cao hơn pháp luật, bao che, dung túng, làm bừa. Đó còn chưa kể là một đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên, càng cần nêu cao đạo đức cách mạng, thể hiện ở tinh thần hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Nhìn lại những vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý thời gian qua như: Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm; các vụ bổ nhiệm cán bộ thần tốc tại một số địa phương, doanh nghiệp; vụ đánh bạc qua mạng… có thể thấy rõ một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Đảng, kỷ luật của Đảng, quy định của pháp luật do bị chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm chi phối, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Điều này đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ với 27 biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Đáng lo ngại, biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân không quan tâm tới lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; chạy chức, chạy quyền,… của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã, đang gây bức xúc dư luận, tác động mạnh làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm”. Lòng tham, thói ích kỷ, ngại gian khổ, lãng phí, thích địa vị, quyền hành, trục lợi,… làm hại đến lợi ích cách mạng, nhân dân. Đây là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên phải hết sức tránh.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến khó lường, có tác động rất lớn trên nhiều mặt đời sống kinh tế, đạo đức xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải bản lĩnh, phát huy vai trò tiên phong, nêu gương, chủ động tránh những cám dỗ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi đã có bệnh, việc trị bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí làm ảnh hưởng, tổn hại tới uy tín của Đảng.

Do vậy, cán bộ, đảng viên phải luôn chủ động tu dưỡng đạo đức bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” và “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Mỗi tấm gương đảng viên, cán bộ trong sáng, mẫu mực sẽ truyền cảm hứng, niềm tin để đẩy lùi hạn chế, tiêu cực. Muốn vậy, phải luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Siết chặt kỷ luật chính là cách "nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế" để giảm thiểu tác hại từ mặt trái của quyền lực có thể gây ra. Đây cũng chính là biện pháp giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để ngày càng hoàn thiện bản thân, đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước, cho nhân dân.
Mai Lâm
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo