Thông báo của Công Ty TNHH Hàng không Tre Việt

Thông báo - Rao vặt | 15:03 Thứ Ba ngày 20/11/2018
Ngày 12-11-2018, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không số 01/2018/GPKDVCHK cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt với nội dung Giấy phép như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

2. Phạm vi kinh doanh vận chuyển hàng không, bao gồm:

a) Đối tượng vận chuyển: Hành khách, hàng hóa, hành lý, bưu gửi.

b) Loại hình vận chuyển: Thường lệ, không thường lệ.

c) Phạm vi vận chuyển: Quốc tê, nội địa (khai thác đến 10 tàu bay).

3. Vốn điều lệ:

Tổng số: 700.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng).

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên: ĐẶNG TẤT THẮNG

Chức danh: Tổng Giám đốc
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG TRE VIỆT
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo