Dàn hoa hậu nổi bật trong đêm thời trang "Từ Hà Nội đến Paris"

Thời trang | 10:59 Chủ Nhật ngày 14/05/2017
(HNMO) –